Bokcirkel

Sedan den 8 mars 2016 har Historiskan en online bokcirkel med fokus på böcker av och om historiska kvinnor.

Ungefär var sjätte vecka väljs en ny bok som tillkännages på Historiskans hemsida och i sociala medier med förhoppning om att inspirera till läsning, diskussion och skapandet av egna, fysiska bokcirklar.

Här finns några tips för dig som vill starta en egen bokcirkel.

Rulla till toppen