The Equal Edit

I samband med den internationella konferensen Wikimania 14–18 augusti har Wikimedia Sweden och Wikimedia Foundation lanserat initiativet The Equal Edit med syftet att skapa ett mer jämställt Wikipedia.

Wikipediaartikeln om Sveriges historia, där kvinnor utgör mindre än tio procent av namngivna personer, används som utgångspunkt för att belysa bristen på kvinnor i den webbaserade encyklopedin och uppmärksamma betydelsefulla kvinnor som utelämnats ur historieskrivningen.

Initiativet sker i samarbete med bland annat Wikipedias volontärer och tidskriften Historiskan, vars chefredaktör tagit fram en lista över kvinnor som platsar i artikeln om Sveriges historia. Historiskans chefredaktör kommer även att medverka i ett panelsamtal om The Equal Edit på Wikimania i Stockholm.

Scroll to Top