Historiskans chefredaktör får årets RFSU-pris

Det är en stor glädje att kunna berätta att Historiskans chefredaktör, Eva Bonde, tilldelats årets RFSU-pris.

RFSU:s förbundsstyrelse motiverar beslutet så här:

”Elise Ottesen Jensen ägnade sitt liv att bryta tystnaden om det som få talade om, att synliggöra alla dem som var osynliggjorda och genom folkbildning ge människor kunskap att kunna fatta beslut om sina liv, sina kroppar och sin sexualitet.

RFSU:s arbete vilar sedan dess på insikten att kunskap är makt. Har vi kunskap om oss själva och våra sammanhang ökar också våra möjligheter att vara, välja och njuta.

Årets pristagare har de senaste fyra åren tydligt arbetat i Ottars anda. Med nytänkande, engagemang och med ganska mycket jävlar anamma har Eva Bonde och tidningen Historiskan bidragit till att kvinnor, flickor och ickebinära och frågor om normer, sexualitet och kön äntligen fått större utrymme i vår gemensamma historiebeskrivning.

Genom sin tidning, men också genom bokcirklar, studiecirklar och event, bedriver Eva Bonde och Historiskan en modern folkbildning, som inte bara gett många en större förståelse för vår historia utan också kunskap att fortsätta det framtida arbetet för allas rätt till sin kropp och sexualitet.”

Bild: RFSU.

Scroll to Top