Olika Historiskan-omslag

Hej!

Välkommen till en historietidning som lyfter fram historiens många fascinerande kvinnor, såväl kända som mindre kända, och skildrar dem både som individer och i större sammanhang

Hej! Läs mer »